44 פחיות ENSURE (שני קרטונים).
תאריך תוקף 07/2012.
החפץ נמסר