מקסי גלקסי של תדיראן ,עובד באופן מוחלט ותקין
החפץ נמסר