מכשיר אינלהציה של ויאג' של קופ"ח, משנת 2002. עובד, אך חסרים לו חלקים בשווי של 50 ש"ח
החפץ נמסר