חבילה של כמה עשרות של מגזינים TIME מהשנתיים החולפות
החפץ נמסר