יש בידי תנור עם ספירלוט עובד מצויין כל המעוניין
החפץ נמסר