הרבה חוברות של המגזין בלייזר משנת 2007 עד 2011 אין התחייבות שיש את הכל.
החפץ נמסר