מיתה לתינוק במצב טוב היה חסר לה ברגים אך שהוא דרך שמתי ברגים זה מחזיק הותו טוב לפרטים
החפץ נמסר