גליונות של שנים אחדות, עוקבים ובמצב מצוין, לשוחרי נופים ודעת.
החפץ נמסר