שולחן עץ 120 נפתח מהאמצע בעוד מטר (שני חצאים)
החפץ נמסר