מערכת סטריאו של סוני,רדיו וטייפ עובדים הסידי זקוק לתיקון מכיוון שאינו קורא דיסקים. שווה למי שמעונין להשקיע מערכת סטריאו איכותית
החפץ נמסר