ספר ידוע שבו משלי חיות ... ציורים מאד עשירים

אפשר לדבר הרבה על תוכן המשלים...

לא בדואר
החפץ נמסר