זכוכית משורינת אטומה ירקרקה 49.5 על 190 בעובי 0.5
הזכוכית בצורת וו כך שבצד אחד יש התרחבות ניכרת מעבר ל49.5
להערכתי הזכוכית חסומה
החפץ נמסר