מיקרוגל שעובד טוב. הבעייה היחידה ושבגינה הוא הוחלף היא שכפתור הפתיחה נשאר לחוץ ועל מנת לסגור את הדלת ולהפעיל יש לטרוק את הדלת. מעט סרוט בגג. כ-26 ליטר בנפח.
החפץ נמסר