מדפסת משולבת פקס מכונת צילום סורק
ללא כבל
פקס לא בטוח שתקין
חסר דיו
HP1522nf
לא בשבת
החפץ נמסר