מכונת כביסה של "באוקנכט". 5 ליטר. לאחרונה החלה לנזול מעט, לא בדקנו אותה אלה כבר קנינו חדשה. אם מישהו רוצה לקחת ולעשות תיקון אז היא שלו!
רק לבוא ולאסוף.
החפץ נמסר