שולחן מחשב לא שבור במצב מצוין - כו הקודם זוכה
החפץ נמסר