שמלת כלה למסירה מידה לארג לצערי אין יכולת לפרסם תמונה מזל טוב למי שתיקח תהנה בערב המיוחד שלה ותמסור הלאה
החפץ נמסר