לחצו להגדלה
סלקל שנלקח מהאתר,השתמשנו ואנחנו מחזירים בשמחה .
החפץ נמסר