למסירה בגדים חלק נשים ,גברים ו נוער למשפחה נזקקת
החפץ נמסר