בצבע עץ עם לכה הראש והרגליים מעוגלים .יש גם מזרון.
החפץ נמסר