מערכת שלמה של סיפרי - תורה נביאים כתובים עם פירוש דעת מקרא. לא נעשה בהם שימוש.
החפץ נמסר