הנכדות כבר גדלו ואני מוסרת את האמבטיה שלהן למי שזקוק.
החפץ נמסר