סיר גדול עם מכסה,
סיר קטן עם מכסה
ופינג'ן.
החפץ נמסר