קצת מרעישה בחלק מהערוצים, והשלט שלה לא לגמרי עובד, אבל סה"כ היא פעילה
ואפשר להשתמש בה.
החפץ נמסר