התגלגלו לידי שתי תמונת שמן מקוריות שציירו אנשים שאינני מכירה (תמונת אנשים-בשן, תמונת נוף-טליה)
החפץ נמסר