לחצו להגדלה
גליונוצ "מסע אחר" מהשנים 2006- 2007 וכן גליונות "מטיילים".
החפץ נמסר