סוכת נחלים ישנה.

12 מוטות באורך של 2.10 מ' (ללא בד).

הצבע (לבן) מתקלף במספר מקומות לאורך המוטות, ובמקומות בהם התקלף קיימת חלודה, אך המוטות עושים את העבודה.

הסוכה נמסרת עקב חוסר מקום באחסון.
החפץ נמסר