היה נפלא עד שאיבדנו את המטען והפסקנו להשתמש, כרגע דהוי ומאובק, מי שיקח יצטרך לרכוש מטען חדש
החפץ נמסר