בד מיוחד שנקנה בשילב לחבר למנשא לחלק הקדמי שעליו מונח ראש התינוק חדש לא השתמשתי.
החפץ נמסר