ברגע שאתם נרשמים בקוד שלו הוא !
מקבל הכנסה נוספת
החפץ נמסר