שקית של מטבעות (בערך בגודל של שקית סנדביץ' מלאה עד אפס מקום) מכל מיני ארצות בעולם. מי שמעניין אותו יכול להתקשר לשאול בדיוק איזה ואבדוק- אבא שלי טייל בכל העולם ואין לו מה לעשות איתן אז מי שאוסף או מעוניין לפעילו או גן ילדים, נשמח לתת אותן לשימוש.
החפץ נמסר