עניי עירך קודמים. לא שומר הראשון שבא לוקח.
החפץ נמסר