מזרון זוגי סילי פוטרופדי בן 5, כמו חדש. כל הקודם זוכה!
החפץ נמסר