משחקי התפתחות בקיראה וחשבון מגן ועד כיתה א'
החפץ נמסר