לחצו להגדלה
שותלים הפקעות במרחק 4-5 ס"מ.
במקום מואר מאד. משקים 3-4 פעמים בשבוע.
הפרחים פורחים בחודשים יולי - ספטמבר בלבד.
הפקעות מצמיחות פקעות חדשות על יד.
לא שולחת. לבוא לקחת
יעל
החפץ נמסר