תאונות מאת יעל הדיה הוצאת עם עובד במצב כמו חדש
החפץ נמסר