יכול להיות שאיזה מגע לא עובד. נקנה לפני שבע-שמונה שנים
החפץ נמסר