אלגברה ליניארית להנדסאי תוכנה-גילה נוי/אורנה סופר.
מתמטיקה - אלי מיטב, מבחנים לקדם הנדסאים
החפץ נמסר