פרקי מתמטיקה ספר ג על קבוצות אמת של נורית הדס,איסוף בלבד
החפץ נמסר