הליכון,לא חשמשלי,לא גדול מדי, במצב טוב פשוט מעט ישן
החפץ נמסר