ברצוני למסור חליפת קרטה דו שלא הייתה בשימוש.
החפץ נמסר