חוברות ישנות של "בנין ודיור" (גם משנות ה 90( ושל "טבע הדברים"
החפץ נמסר