למסירה טלויזיה "29 BEKO עם שלט עובדת ותקינה .
החפץ נמסר