סדרה מלאה של האנציקלופדיה העברית ף אני חייבת לפנות כמה שיותר מהר.
החפץ נמסר