3 קלטות לטייפ:
"ככה יעשה לאיש" - סיפור המגילה עם שירים, מתאים לילדים חרדים.
ר' חיים בנט - "מכניסי רחמים", אידיש.
אברהם פריד - "אוצרות יהודיים", אידיש.
החפץ נמסר