תיקיות קשיחות המתאימות לאחסן בתוכם דפים.
איסוף עצמאי
החפץ נמסר