למסירה, גורי אוגרים בני כחודש.
חמודים מאוד.
נמסר/ה