מדובר בספר הקורס של מכלת הייטק - וכותרתו:

Designing and implementing data warehouse using Microsoft SQL server 7

כולל דיסקים עם 7 SQL SEVER - DEMO
ו SQL server 2000

בספר - הסבר על DTS, קוביות OLAP ועוד ועוד
החפץ נמסר