יש בידי מספר חלוקי רחצה במצב טוב אשמח להעביר אותם לכל הזקוק להם
החפץ נמסר