שלושה ילקוטים חדשים לבית ספר. שניים לבנות ואחד לבנים.
לא בשבת.
החפץ נמסר